Portaalsite

Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen

 

Maandag aanstaande (21 maart 2016) starten er baggerwerken op het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Dit in de zone vanaf de Plassendalesluis tot Kalsijdebrug te Snaaskerke. De uitvoeringstermijn bedraagt 70 werkdagen.  

 

De baggerwerken situeren zich in de vaargeul, de oeverzone wordt in principe ongemoeid gelaten. Er wordt een drijvend ponton ingezet, van daarop zal een kraan aan de slag gaan. Er wordt dus niet vanaf de oever gewerkt. Ook de baggerspecie wordt via beunbakken over 't water afgevoerd.

 

Er worden geen problemen voor de visstand verwacht. De werkzaamheden situeren zich op slechts een stuk van het kanaal, waardoor de vis genoeg uitwijkmogelijkheden heeft.

 

Merk je toch dat er vis in moeilijkheden komt? Neem dan gerust contact op met het ANB. Er staan beluchters klaar in de buurt, om snel in te grijpen wanneer dat nodig zou blijken.

 

Opnieuw meegeven dat scheepvaart altijd voorrang heeft op de hengelsport. Dus ook deze baggerwerkzaamheden. Gelieve dus met bovenstaand rekening te houden!