Portaalsite

Spiegelkarperprojecten in Vlaanderen

Beste hengelaar,

Begin maart start WenZ met baggerwerken op de Leie. De werken zullen ongeveer 60 werkdagen duren.

Op volgende locaties zullen baggerwerken plaatsvinden:

- Toegang Toeristische Leie

- Toegang sluis Ooigem

- Zwaaikom Lauwe

- Zwaaikom Menen

Gezien er geen lijntraject gebaggerd wordt (en de vis dus steeds een vluchttraject heeft), worden er geen problemen voor de visstand verwacht. Indien wel is er gedurende de werkzaamheden een beluchter stand-by. De waterbodemkwaliteit zal door het baggeren beter worden, waardoor de visstand meer dan waarschijnlijk positief zal evolueren op de bewuste locaties.

Graag meegeven dat scheepvaart - en bijgevolg ook baggerwerken - steeds voorrang hebben op visserij. Gelieve dus rekening te houden met bovenstaand wanneer je op de bewuste locaties gaat hengelen.